foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Zespół Szkół w Granowcu

 

541461
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszystkie
288
497
1968
536378
12276
16512
541461

28-01-2021 08:15

Zarządzenie Nr 17/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu

z dnia 5 maja 2020 r.

 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Publicznym Przedszkolu w Granowcu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam,

co następuje:


  • § 1
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Granowcu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznego Przedszkola w Granowcu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • § 2


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Granowcu

oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół  w Granowcu.

  • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 5 maja 2020 r.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Granowcu

                                                                             Ewa Ostojak

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRANOWCU

UL. ODOLANOWSKA 19

63-435 SOŚNIE

 

TEL. (062) 739-12-04      

e - mail: zsgranowiec@sosnie.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

bezpieczne wakacje

szkolaruchu01

barycz

 

Copyright © 2021 Zespół Szkół w Granowcu Rights Reserved.

Facebook