28 maja 2024 r. uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami wybrali się na edukacyjną wycieczkę do oczyszczalni ścieków i PSZOK-u w Sośniach.

Celem wycieczki było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów,  zapoznanie ich z kolejnymi etapami oczyszczania wody oraz uzmysłowienie im skutków zanieczyszczeń.

W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt oczyszczalni i zobaczyli, jak ona funkcjonuje. Dowiedzieli się również, jak działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W czasie wyjazdu młodzież zobaczyła różne etapy oczyszczania ścieków - od usuwania zanieczyszczeń mechanicznych po procesy biologiczne. Dowiedziała się, jakie substancje i technologie są wykorzystywane do oczyszczania ścieków.  Uczestnicy poznali poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie oraz za pomocą odpowiednich bakterii, których pracę obserwowali w specjalnych zbiornikach.

Ostatnim punktem wycieczki było przejście przez ścieżkę znajdującą się na terenie PSZOK-u, na której umieszczone są tablice edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz związane z ochroną środowiska. Na zakończenie zajęć ekologicznych uczestnicy otrzymali dla orzeźwienia oranżadę. 

Wycieczka była inspirującym doświadczeniem, które pomogło uczniom lepiej zrozumieć, jak ważne dla ochrony środowiska są oczyszczalnie ścieków i Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i  środowisko oraz ile pracy należy włożyć, aby chronić naszą Ziemię,

Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie Szyperskiej - Prezes ROLKOM-u w Sośniach za umożliwienie zwiedzania oczyszczalni ścieków i PSZOK-u.

12cc97bf-1fed-412c-8e43-b57adf90ba47.jpga67156b2-d205-464e-a458-27f2ec232f5f.jpgcfd74361-2251-46c6-85f8-e26bac2bd6f6.jpg90ba11cf-d489-4101-86e9-f138f02d5fc5.jpg587c5776-a078-4c76-8982-0c83dedbdf46.jpga40b5f5f-5418-4e84-a534-7f1498f9e839.jpgbe9df4ae-b3c8-49bd-855b-f59059c2bb95.jpge7785a04-8ab3-445a-b889-3f17457a6bb1.jpgfa0f3c33-a95e-4b1f-91ef-5d9b8c3db6f9.jpg4ee576eb-3381-4efe-9a78-aac7f3619b7f.jpgb0565a72-861d-4f88-bfa4-98bd6b8f0af2.jpg501d0f78-39d6-45f3-ac03-51c081743095.jpgf6e899e7-25e8-464e-9cdd-e5cf80150726.jpg32382073-11c0-478c-9d8b-3fa840de1dae.jpg8f6b999c-1e7c-4ef4-880f-3428eb0e1869.jpg0bfec1af-aab3-43ac-8b88-95c8fc8c145a.jpgceddc944-707d-4b46-9804-c615a5c9e89e.jpgb8a46726-1f72-408a-a635-48560c0b8604.jpg0ec523f0-7485-4222-8ac0-05a403714711.jpg