W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas IV i V realizują program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", który wpisany jest do krajowego systemu rekomendacji programów profilaktycznych.

Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze stresem i trudnościami.

Dzieci podczas zajęć realizowanych w ramach programu będą uczyć się również:

 • budować poczucie własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie swoich potrzeb i uczuć,
 • rozwijać kreatywność i kompetencje poznawcze,
 • nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje z innymi osobami,
 • pracować nad koncentracją i świadomym podejściem do otaczającej je rzeczywistości.   

Program składa się z 10 części tematycznych. Nauczyciele w ramach zajęć z wychowawcą poprowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

W trakcie zajęć uczniowie wykonają własne "apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej" w której zgromadzą różne materiały związane z tematyką zajęć.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.