W roku szkolnym 2022/20223 nasze przedszkole bierze udział   w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym - "Terapia ręki dla każdego" autorstwa Magdaleny Sidor – Minorczyk.

Projekt obejmuje zestaw ćwiczeń profilaktycznych, które mają za zadanie zapobiegać występowaniu „nawykowych nieprawidłowości” w rozwoju motoryki małej u dzieci żłobkowych i przedszkolnych. Dodatkowo zadania projektowe pełnią funkcję: terapeutyczną, wzmacniającą organizm dziecka, propagującą zespołowe aktywności i koleżeńską współpracę. Działania w ramach projektu skupiać się będą na rozwijaniu:

  • Sprawności fizycznej , stabilizacji posturalnej i kończyny górnej.
  • Równowagi i schematu ciała.
  • Przekraczania linii środka i napięcia mięśniowego.
  • Percepcji wzrokowej.
  • Koordynacji wzrokowo –ruchowej.
  • Percepcji czuciowej zmysłu dotyku.
  • Opozycji kciuka i dyspozycji palców.
  • Opozycji kciuka i dyspozycji palców.
  • Rozwijaniu grafomotoryki.

W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy rozwijanie sprawności fizycznej, stabilizację posturalną i stabilizację kończyny górnej.

IMG_20220923_100010.jpg20220922_110415.jpgIMG_20220923_100236.jpg20220922_105828.jpgIMG_20220926_102816.jpgIMG_20220914_095847.jpgIMG_20221007_120350.jpgIMG_20220926_102828.jpg20220922_105943(0).jpgIMG_20220914_100953.jpg20220922_110316.jpgIMG_20221007_115822.jpg