Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

13 października br. w naszej szkole obchodziliśmy wspólnie Dzień Nauczyciela. Z tej okazji społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor – Ewa Ostojak, która  podziękowała nauczycielom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: sołtys – Jan Rafalski, ksiądz kanonik – Michał Pacyna, przewodnicząca Rady Rodziców – Barbara Przybyłek, skarbnik – Magdalena Kuświk.

            Dzieci i młodzież pod kierunkiem pani Krystyny Chudy przedstawili ciekawy program artystyczny przeplatany wierszami i piosenkami. Nie zabrakło w nim humorystycznych scenek z codziennej pracy nauczycieli i woźnych. Gwoździem programu była „Przedmiotowa lista przebojów”, podczas której uczniowie dedykowali każdemu nauczycielowi specjalny utwór. Prowadzący program muzyczny – Piotr Pudys z klasy VIII podkreślił, że taka szkolna rozgłośnia radiowa na pewno zrelaksowała wszystkich  pedagogów. Występujący świetnie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i aktorskie. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

            Na zakończenie części artystycznej uczniowie życzyli wszystkim pracownikom szkoły wielu powodów do radości i wytrwałości w tej niełatwej pracy. Jako dowód wdzięczności za przekazywaną wiedzę i czas poświęcony na kształtowanie serc i umysłów, wręczyli wszystkim pracownikom szkoły kwiaty, słodkie upominki i certyfikaty.

            Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej została uwieńczona wręczeniem nagród Dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu oraz wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.

image_6483441(9).JPGimage_6483441(10).JPGimage_6483441(12).JPGimage_6483441(3).JPGimage_6483441(14).JPGimage_6483441(5).JPGimage_6483441(2).JPGimage_6483441(13).JPGimage_6483441(6).JPGimage_6483441(7).JPGimage_6483441(4).JPGimage_6483441.JPGimage_6483441(8).JPGimage_6483441(11).JPG