1 grudnia 2022 r. nasza szkoła przystąpiła do podprojektu edukacyjnego ULI – Nasza szkoła programuje z CSW@2020, który realizowany jest w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Głównym celem podprojektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności programowania. Skierowany jest on głównie do uczniów starszych klas. W naszej szkole, w projekcie udział biorą chętni uczniowie z klasy VI i VIII, którzy na warsztatach, pod opieką nauczyciela, uczą się programowania. Opiekunem grupy projektowej jest Aleksandra Chmielecka, a specjalistą do spraw wdrażania rozwiązań IT w szkole jest Krystyna Chudy. Udział w podprojekcie jest bezpłatny i zapewnia szkole między innymi:

  • dostęp wszystkim uczniom i nauczycielom do platformy zawierającej kursy online z zakresu bezpieczeństwa oraz nauki programowania z języków: C++, Python i obsługi baz danych w języku SQL;
  • wykorzystanie platformy do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie nauki programowania.

Zaletą platformy jest to, że uczniowie uczą się programowania w danym języku, we własnym tempie. Zdobywają punkty (neurony), odznaczenia, śledzą ranking szkół, swoje postępy na platformie. Radzą sobie bardzo dobrze, a w razie problemów pomagają sobie wzajemnie i wzajemnie motywują się do pracy.

20230123_151011.jpg20230123_151127.jpg20230123_151159.jpg20230123_150957.jpg20230123_151036.jpg20230123_151031.jpg