Niewłaściwe zachowanie to dowcip lub zabawa – tak myśli o swoim postępowaniu wielu uczniów. Nie mają oni świadomości, że za swoje zachowania mogą ponieść konsekwencje prawne. Należy podkreślić, że dziecko może odpowiadać przed sądem za czyny niezgodne z prawem i można w stosunku do niego zastosować określone środki wychowawcze/poprawcze/lecznicze, natomiast w stosunku do osób pełnoletnich kary zależą od rodzaju przestępstwa/wykroczenia, które popełnił.
 
Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości i bezpieczeństwa młodych osób. Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

Pismo przewodnie

Odpowiedzialność karna nieletnich