W czwartek,  26 października 2023 roku odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.  To bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty.

W tym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice i zaproszeni goście: Wójt Gminy Sośnie pan Stanisław Budzik, dyrektor CUW – pani Arleta Zadka, przewodniczący Rady Gminy - pan Mirosław Ostojak, ks. kanonik Michał Pacyna, Radna Powiatowa – pani Danuta Szwedziak, sołtys wsi Granowiec - pan Jan Rafalski,  przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich – pani Karolina Bartsch, dyrektor Zespołu Szkół w Granowcu - pani Ewa Ostojak, zarząd Rady Rodziców – panie: Barbara Przybyłek, Magdalena Kuświk oraz Aneta Karwik, nauczyciele i pracownicy obsługi.

           Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym, w którym uczniowie zaprezentowali swoje recytatorskie, wokalne i taneczne umiejętności oraz  wprowadzili radosną atmosferę.

W części oficjalnej, po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu państwowego, uczniowie złożyli przysięgę powtarzając za wychowawczynią słowa:

               „ Ślubuję być dobrym uczniem

                  dbać o honor mojej szkoły i klasy.

                  Będę uczył się dobrze,

                  służył pomocą słabszym,

                  słuchał nauczycieli i przełożonych.

                  Postawą swoją będę sprawiał radość

                  wychowawcom i rodzicom,

                  by wyrosnąć na dobrego człowieka

                  i wzorowego Polaka.”

           Po przysiędze Pani Dyrektor dokonała „aktu pasowania” na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Granowcu poprzez dotknięcie ramienia czarodziejskim ołówkiem i powiedziała im wiele ciepłych słów. Każdy pierwszoklasista otrzymał od wychowawczyni pamiątkowy dyplom. Do grona uczniów przyjęli ich także starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego. Obiecali pierwszakom pomoc, gdy życie w szkole okaże się zbyt trudne.

           Na koniec uroczystości zaproszeni goście wręczyli uczniom upominki oraz życzyli wielu sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Po skończonej części oficjalnej i pamiątkowych zdjęciach nasi mali bohaterowie oraz zaproszeni goście udali się na zorganizowany przez rodziców słodki poczęstunek.

415651.jpg415492.jpg416232.jpg415688.jpg415445.jpg415623.jpg416390.jpg416171.jpg416165.jpg416136.jpg416403.jpg415700.jpg416162.jpg415625.jpg416387.jpg415677.jpg415648.jpg415596.jpg415735.jpg415667.jpg415590.jpg415673.jpg415695.jpg415656.jpg415707.jpg415641.jpg416356.jpg415507.jpg415515.jpg415731.jpg416396.jpg415727.jpg416133.jpg416261.jpg416291.jpg415178.jpg415661.jpg415682.jpg415526.jpg416383.jpg415711.jpg415618.jpg415536.jpg415614.jpg415483.jpg415475.jpg415703.jpg415717.jpg416104.jpg415645.jpg415304.jpg416111.jpg416147.jpg415591.jpg415698.jpg415518.jpg416279.jpg415299.jpg415251.jpg415729.jpg415685.jpg415714.jpg416389.jpg416394.jpg