„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem,

a puste serce wzruszeniem…

Książka wszystko potrafi”.

Kornel Makuszyński

 

 

         Biblioteka Zespołu Szkół w Granowcu gromadzi i udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Zbiory biblioteczne obejmują: księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy), lektury, literaturę piękną, beletrystykę dla dzieci i młodzieży, literaturę naukową i popularnonaukową, literaturę fachową dla nauczycieli, podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów, biuletyny, foldery, czasopisma, kroniki szkolne oraz zbiory multimedialne. Biblioteka realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły:

 • jest ośrodkiem informacji,
 • prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa,
 • rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów,
 • wspiera nauczycieli w realizacji działań edukacyjnych,
 • prowadzi statystykę czytelnictwa.

         Działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to m.in.:

 • przeprowadzenie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich, pięknego czytania o zasięgu szkolnym i gminnym,
 • realizacja szkolnych projektów czytelniczych,
 • udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych, wydarzeniach kulturalnych, imprezach środowiskowych,
 • kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • spotkania w bibliotece z przedszkolakami i uczniami,
 • przygotowanie gazetek promujących czytelnictwo oraz wystaw nowości wydawniczych,
 • pasowanie uczniów klasy I na czytelnika,
 • organizowanie wyjazdów do kina, teatru; wycieczek do innych bibliotek i księgarni.

         Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Niektóre zadania realizuje poprzez współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, innymi bibliotekami i z księgarnią w Tuliszkowie, np. udział w spotkaniach autorskich i projektach, w akcji „Narodowe Czytanie”, wspólne czytanie wybranych książek podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, organizowanie konkursów, przeprowadzenie kiermaszu książek.

         W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół w Granowcu biblioteka  w Zespole Szkół w Granowcu otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Przystąpienie do programu wzbogaciło księgozbiór biblioteczny o książki dla dzieci i młodzieży, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku, lektury, nowości wydawnicze, audiobooki, ebooki. Pozycje zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rozwinęły zainteresowania uczniów i podniosły stan czytelnictwa w szkole.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA CZYTELNIKÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

poniedziałek

13.20 - 14.30

wtorek

       11.25 – 12.25        

środa

9.35 – 10.35 

czwartek

12.25 - 13.25

piątek

10.30 - 11.30

Zachęcamy wszystkich do czytania!

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 PROJEKT "NIE JESTEM SAM - JA KSIĄŻKĘ MAM"