Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023:

1. Chmielecka Aleksandra – fizyka, matematyka, informatyka, edukacja przedszkolna,                                                      świetlica

2. Chudy Krystyna                – chemia, matematyka, zajęcia szachowe, świetlica

3. Gąbka Grażyna                 – biologia, geografia, religia

4. Kałka Angelika                  – wychowanie fizyczne, technika, pedagog specjalny,                                                                rewalidacja, nauczyciel wspomagający

5. Merta Justyna                   – język polski, biblioteka, rewalidacja, nauczyciel                                                                         wspomagający

6. Ostojak Ewa                      – muzyka, plastyka

7. Ostojak Mirosław            – historia, wiedza o społeczeństwie

8. Piasecka Aleksandra      – edukacja przedszkolna

9. Rudowicz Aneta               – nauczyciel wspomagający

10. Sikora Iwona                   – edukacja przedszkolna

11. Spoton Sylwia                 – język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo                                                        zawodowe, świetlica

12. Szaroleta Bernadeta     – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia                                                                      w rodzinie, świetlica

13. Wieja Aneta                     – język polski, logopeda

14. Joanna Wojtkowska      – język angielski, język niemiecki, świetlica

15. Zielezińska Justyna       – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający,                                                              rewalidacja

16. Zubik Anna                      – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, zajęcia korekcyjno –                                                       kompensacyjne

17. Kempiński Rafał             – psycholog szkolny

 

Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny grupa Maluchy  – p. Aleksandra Piasecka

Oddział przedszkolny grupa Starszaki  – p. Iwona Sikora

Klasa I – p. Justyna Zielezińska

Klasa II – p. Anna Zubik

Klasa III – p. Bernadeta Szaroleta

Klasa IV – p.  Krystyna Chudy

Klasa V – p. Angelika Kałka

Klasa VI – p. Sylwia Spoton

Klasa VIII – p. Aneta Wieja

 

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Dudek

Krzysztof Doktór

Urszula Chmielecka

Agnieszka Jany

Aneta Karwik