Dyrektor Zespołu Szkół w Granowcu:

Angelika Kałka

 

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024:

1. Chmielecka Aleksandra    – fizyka, matematyka, informatyka, edukacja przedszkolna,

2. Chudy Krystyna                 – chemia, matematyka, zajęcia szachowe, świetlica

3. Gąbka Grażyna                 – biologia, geografia, religia

4. Kałka Angelika                 – technika, rewalidacja, nauczyciel wspomagający

5. Merta Justyna                   – język polski, biblioteka, rewalidacja, nauczyciel wspomagający

6. Ostojak Ewa                     – muzyka, plastyka

7. Ostojak Mirosław             – historia,

8. Piasecka Aleksandra       – edukacja przedszkolna

9. Rudowicz Aneta              – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

10. Sikora Iwona                 – edukacja przedszkolna

11. Spoton Sylwia               – język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, świetlica, wiedza o społeczeństwie

12. Szaroleta Bernadeta     – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie,

13. Wieja Aneta                  – język polski, logopeda

14. Joanna Wojtkowska      – język angielski, język niemiecki,

15. Zielezińska Justyna       – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

16. Zubik Anna                    – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

17. Jolanta Nowak              – świetlica

18. Joanna Netter                – edukacja przedszkolna

19. Bielski Michał                –  wychowanie fizyczne

20. Pacyna Katarzyna         – psycholog

 

Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny grupa Maluchy  – p. Joanna Netter

Oddział przedszkolny grupa Starszaki  – p. Aleksandra Piasecka

Klasa I – p. Bernadeta Szaroleta

Klasa II – p. Justyna Zielezińska

Klasa III – p. Anna Zubik

Klasa IV - p. Aleksandra Chmielecka

Klasa V – p.  Krystyna Chudy

Klasa VI – p. Aneta Wieja

Klasa VII – p. Sylwia Spoton

 

 

Pracownicy obsługi:

Małgorzata Dudek

Milena Usarek

Agnieszka Jany

Aneta Karwik

Zbigniew Bajodek

 

Pracownicy administracji:

Joanna Netter

Lena Pohl