Wychowawca: Iwona Sikora

 

1. Banaszak Nadia                                    11. Namysł Alicja

2. Bonio Oliwia                                        12. Namysł Wojciech

3. Drozd Marcin                                       13. Parkitna Maria

4. Dziadosz Maria                                    14. Parkitny Krzysztof

5. Filipiak Kacper                                     15. Pawlak Grzegorz

6. Gdula Stanisław                                   16. Różalska Maja

7. Grycman Iwona                                    17. Różalski Franciszek

8. Janiak Szymon                                     18. Wiertelak Jakub

9. Kałka Liwia                                         19. Zubik Matylda

10. Mocek Marcelina                                            

 

Rada Rodziców: 

Marlena Różalska

Marta Gaworska - Drozd

Karol Namysł