Wychowawca: Joanna Netter

 

1. Chmielecki Feliks                                  9. Namysł Wojciech  

2. Doktór Antoni                                        10. Parkitna Maria

3. Fibig Dagmara                                       11. Pyta Aleksander

4. Gdula Stanisław                                     12. Sęktas Laura

5. Grycman Iwona                                     13. Sęktas Miłosz

6.  Gzik Katarzyna                                     14. Strechenbach Anna

7.  Janiak Szymon                                      15. Wieczorek Julian

8.  Mocek Marcelina                                   16. Wiertelak Jakub

                               

                                        

 

Rada Rodziców: 

Marlena Różalska

Marta Gaworska - Drozd

Karol Namysł