Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2022

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2023

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

  1. Wykonanie przez uczniów lapbooków.

Zapoznanie uczniów  z porą roku (jesień). Omówienie następujących treści:

      - Dary jesieni
      - Jesienna pogoda
      - Jesienią w lesie.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (zima). Omówienie następujących treści:

      - Zimowa pogoda
      - Sporty zimowe
      - Bezpieczna zima
      - Zwierzęta przygotowują się do zimy.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (wiosna). Omówienie następujących treści:

      - Zwiastuny wiosny
      - Wiosenne porządki.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (lato). Omówienie następujących treści:

      - Lato na polach i łąkach
      - Bezpieczne wakacje.

„ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA”

CZAS TRWANIA: listopad 2022 r. - czerwiec 2023 r.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

  1. Utrwalenie zasad ortograficznych – krzyżówki, rebusy, quizy, karty pracy, dyktanda, ćwiczenia interaktywne, plansze edukacyjne, gry i zabawy ortograficzne online.
  2. Przeprowadzenie konkursu „Mistrz ortografii” - etap klasowy.
  3. Przystąpienie do Programu InstaLing dla Szkół – skuteczna nauka ortografii języka polskiego (Insta.Linghttps://instaling.pl):

* tworzenie klas i uczniów w InstaLing,

* przydzielenie uczniom hasła i loginu.

  1. Przydzielanie uczniom wyrazów z trudnościami ortograficznymi do opanowania - nauczyciel raz w tygodniu przydziela uczniom słówka.
  2. Indywidualna praca uczniów w domu:

- wykonywanie codziennie jednej sesji nauki słówek na komputerze przez około 5 minut (cały tydzień),

- systematyczne utrwalanie słownictwa,

- otrzymanie dodatkowej oceny z języka polskiego za aktywność.

  1. Sprawdzanie systematyczności pracy i postępów uczniów:

- korzystanie z raportów systematyczności i przedstawienie ich uczniom w klasie,

- zapoznanie uczniów z ich ocenami w ramach pracy InstaLing,

- podsumowanie efektów pracy na koniec tygodnia.

  1. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas pracy w Programie InstaLing:

- sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i pisowni trudnych wyrazów poprzez ćwiczenia praktyczne na lekcji języka polskiego, szkolny konkurs ortograficzny, konkurs o „Pióro Wójta” - etap szkolny i gminny,

- otrzymanie przez uczniów dyplomów i certyfikatów uczestnictwa w Programie InstaLing.