Data wprowadzenia innowacji: 2października 2023

Data zakończenia innowacji: 31 maja 2024

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

a – Ale plama. Rozdmuchiwanie kleksa z farby za pomocą słomki.

b – Biedronka. Przenoszenie kółek-kropek za pomocą powietrza wdychanego/wciąganego przez słomkę.

c – Celinka. Kolorowanka, której pola można zakolorować po wykonaniu odpowiednich ćwiczeń.

d – Długi wąż. Wykonanie pracy plastycznej – węża oraz ćwiczeń w syczeniu.

 e – Eko-logopedia. Stworzenie buźki z ekologicznych materiałów.

f – Fryzjer. Cięcie kartki w celu stworzenia włosów oraz dmuchanie by wprawić je w ruch.

g – Gimnastyka buzi i języka. Memory – ćwiczenia warg, języka, policzków.

h – Historyjka logopedyczna. Słuchanie historyjki i wykonanie ćwiczeń.

 i – I do koszyczka. Przenoszenie lekkich elementów za pomocą łyżki trzymanej w ustach.

j – Jajko. Powtarzanie coraz dłuższych fraz wierszyka.

k – Kostka. Wykonanie ćwiczeń zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek.

l – La, la, la. Śpiewanie sylab (np. la/lo/le/lu) na melodię piosenki znanej dzieciom.

ł – Łódki. Wykonanie łódek i wprawianie ich w ruch za pomocą wydychanego powietrza.

m – Magiczne pudełko. Losowanie przedmiotów i wykonanie ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.

n – Najedzeni. Oblizywanie warg z czegoś smacznego (np. jogurt, czekolada, dżem).

o – Opowiadanie logopedyczne. Słuchanie opowiadania i wykonanie zawartych w nim ćwiczeń.

p – Pokaż jak… Losowanie kartek z czynnością i prezentowanie jej.

r – Różnicowanie. Wskazywanie/kolorowanie jednego obrazka z pary, którego nazwę wymienił prowadzący.

s – Smok. Wykonanie smoka z rolki i bibuły. Dmuchanie by wprawić go w ruch.

t – Tajemniczy woreczek. Losowanie obrazka przedstawiającego zwierzę i wydawanie jego odgłosu.

u – Ucho słyszy. Memory dźwiękowe. Znajdowanie par.

w – Wiatraczki. Wykonanie i wprawianie w ruch wiatraczków.

y - Yetti. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej wg wzoru.

z – Zgadywanki słuchowe. Rozpoznawanie dźwięków wykonywanych przez prowadzącego lub z odtwarzacza multimedialnego.

Data wprowadzenia innowacji: luty 2023

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2023

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

 1. Odejście od tradycyjnych zadań domowych z książki i zeszytu ćwiczeń. Uczniowie zmierzą się z zadaniami domowymi w formie długoterminowych zadań i projektów (np. wykonanie modeli cząsteczek, układanie krzyżówek, chemografów, rebusów), czy przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów chemicznych. Niektóre zadania domowe będą mogli wykonywać w grupach, inne indywidualnie.
 2. Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć w każdym dziale programowym metodą „Odwróconej lekcji”.
 1. Wprowadzenie zmian dotyczących metod sprawdzania osiągnięć uczniów.

Podczas realizacji treści z zakresu podstawy programowej w drugim półroczu uczniowie będą mieli możliwość zgłaszania do nauczyciela zadań, z których chcieliby być sprawdzani i oceniani. Propozycje te utworzą bank zadań, z których nauczyciel ułoży kartkówki oraz test podsumowujący dział „Związki węgla z wodorem”. Dzięki temu uczniowie będą mieli wpływ na to, z czego będą sprawdzani i oceniani. Po realizacji działu „Pochodne węglowodorów” nauczyciel sprawdzi stopień opanowania wiedzy i umiejętności na podstawie prezentacji uczniów. Będą oni mogli pokazać stopień opanowania wiedzy i umiejętności, przedstawiając  wyniki swojej pracy w formie np. plakatów, prac projektowych, gier dydaktycznych,  lapbooków, gazetek ściennych oraz w formie prezentacji multimedialnych. Na podsumowanie działu „Substancje o znaczeniu biologicznym” każda grupa będzie miała za zadanie przygotować test sprawdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Nauczyciel wykorzysta je jako narzędzia sprawdzające, przydzielając je uczniom tak, aby nikt nie otrzymał testu swojego autorstwa. 

 1. W ramach innowacji „Poczuj chemię do chemii” zorganizowany zostanie także Dzień Młodego Chemika, podczas którego:
 • odbędzie się pokaz doświadczeń i eksperymentów chemicznych przygotowanych przez uczniów klasy 8,
 • prezentacja pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów,
 • uczniowie klas IV – VI będą mogli rywalizować biorąc udział w quizie wiedzy przyrodniczej.

Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2022

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2023

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

 1. Wykonanie przez uczniów lapbooków.

Zapoznanie uczniów  z porą roku (jesień). Omówienie następujących treści:

      - Dary jesieni
      - Jesienna pogoda
      - Jesienią w lesie.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (zima). Omówienie następujących treści:

      - Zimowa pogoda
      - Sporty zimowe
      - Bezpieczna zima
      - Zwierzęta przygotowują się do zimy.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (wiosna). Omówienie następujących treści:

      - Zwiastuny wiosny
      - Wiosenne porządki.

      Zapoznanie uczniów  z porą roku (lato). Omówienie następujących treści:

      - Lato na polach i łąkach
      - Bezpieczne wakacje.

„ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA”

CZAS TRWANIA: listopad 2022 r. - czerwiec 2023 r.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

 1. Utrwalenie zasad ortograficznych – krzyżówki, rebusy, quizy, karty pracy, dyktanda, ćwiczenia interaktywne, plansze edukacyjne, gry i zabawy ortograficzne online.
 2. Przeprowadzenie konkursu „Mistrz ortografii” - etap klasowy.
 3. Przystąpienie do Programu InstaLing dla Szkół – skuteczna nauka ortografii języka polskiego (Insta.Linghttps://instaling.pl):

* tworzenie klas i uczniów w InstaLing,

* przydzielenie uczniom hasła i loginu.

 1. Przydzielanie uczniom wyrazów z trudnościami ortograficznymi do opanowania - nauczyciel raz w tygodniu przydziela uczniom słówka.
 2. Indywidualna praca uczniów w domu:

- wykonywanie codziennie jednej sesji nauki słówek na komputerze przez około 5 minut (cały tydzień),

- systematyczne utrwalanie słownictwa,

- otrzymanie dodatkowej oceny z języka polskiego za aktywność.

 1. Sprawdzanie systematyczności pracy i postępów uczniów:

- korzystanie z raportów systematyczności i przedstawienie ich uczniom w klasie,

- zapoznanie uczniów z ich ocenami w ramach pracy InstaLing,

- podsumowanie efektów pracy na koniec tygodnia.

 1. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas pracy w Programie InstaLing:

- sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i pisowni trudnych wyrazów poprzez ćwiczenia praktyczne na lekcji języka polskiego, szkolny konkurs ortograficzny, konkurs o „Pióro Wójta” - etap szkolny i gminny,

- otrzymanie przez uczniów dyplomów i certyfikatów uczestnictwa w Programie InstaLing.

Czas trwania: od wrzesień 2020r. do czerwca 2022r.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

 1. Ćwiczenia praktyczne podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

       Na zajęciach w szkole i zajęciach w terenie będą realizowane takie zagadnienia jak:

 • Zakupy
 • Gospodarstwo domowe
 • Szacowanie
 • Wycieczka
 • Geometria w przyrodzie, architekturze i sztuce
 1. Prezentacje prac projektowych uczniów
 2. Praca z platformą  edukacyjną Eduscience i  programem Matlandia.
 3. Zorganizowanie Dnia Matematyki w szkole
 4. Zorganizowanie Dnia tabliczki mnożenia

Czas trwania: od stycznia 2020r. do grudnia 2020r.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

1. Łączenie teorii z praktyką przez:  

- obserwację zjawisk i obiektów przyrodniczych,

- prowadzenie doświadczeń przez uczniów,

- zajęcia terenowe,

- gry i zabawy dydaktyczne,

- hodowlę roślin.

2. Tworzenie albumu z gatunkami roślin i zwierząt naszej okolicy.

3. Prezentacja prac uczniów.

4. Przeprowadzenie konkursu biologicznego.