CZAS TRWANIA: rok szkolny 2019/2020, rok szkolny 2020/2021

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH INNOWACJI:

- lekcje języka angielskiego nt. świata zawodów,

- stworzenie słownika obrazkowego „Nasze zawody”- klasy I-III,

- zajęcia wolontaryjne dla przedszkolaków- klasy VII- VIII,

- lekcje języków obcych z elementami orientacji zawodowej – „Zawody świata w języku angielskim i niemieckim”, „Nietypowe zawody”, klasy V-VIII

-  wywiady z przedstawicielami różnych zawodów w języku angielskim i niemieckim, klasy VII, VIII

- stworzenie gier i quizów na platformie Quizizz i LearningApps z wykorzystaniem zawodów w języku angielskim i niemieckim, kl. V-VIII.