Wychowawca: Krystyna Chudy

 

1. Lena Dobras                                                  10. Klaudia Rudowicz

2. Marcelina Dymała                                         11. Bartosz Spoton

3. Adam Gomółka                                             12. Alicja Surowiecka

4. Aleksandra Gwiazdowicz                              13. Rozalia Surowiecka

5. Monika Jędrzejak                                           14. Zofia Talaga

6. Marcin Kasprzak                                            15. Julia Urban

7. Aleksandera Olejnik                                       16. Karol Zieleziński

8. Tomasz Przybyłek                                          17. Nina Zubik

9. Alina Rapalska

 

Samorząd klasowy:                                                                        

Przewodnicząca: Aleksandra Gwiazdowicz                                    

Z-a przewodniczącej: Nina Zubik                                                  

Skarbnik: Klaudia Rudowicz                                                           

 

 Klasowa Rada Rodziców:

 Barbara Przybyłek

 Małgorzata Kasprzak

 Wioletta Urban