Wychowawca: Sylwia Spoton

1. Dobras Ksawier                                          9. Mocek Wojciech

2. Doktór Oliwia Magdalena                           10. Muszalska Julia Anna

3. Gusmann Liliana Magdalena                       11. Netter Alan

4. Kluska Agata Łucja                                      12. Pabin Wojciech Sławomir

5. Knap Dominika                                            13. Rudowicz Daria

6. Kurc Zofia Łucja                                          14. Spoton Piotr

7. Maciejewski Aleksander                               15. Tomczak Zofia Ewa

8. Maciejewski Marek                                          16. Usarek Daria Maria

 

Samorząd klasowy: 

Przewodnicząca: Piotr Spoton

Zastępca przewodniczącej: Aleksander Maciejewski

Skarbnik: Daria Rudowicz

 

Rada Rodziców:

Danuta Maciejewska

Joannna Mocek

Wiesława Gusmann