Godziny pracy sekretariatu w Zespole Szkół w Granowcu 

w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek   7.30 - 15.30

Wtorek    7.30 - 15.30

Środa   7.30 - 15.30

Czwartek   7.30 - 15.30

Piątek  7.30 - 15.30

 

Godziny lekcyjne w szkole podstawowej  2022/2023

Numer lekcji

Godziny

1.

800-845

2.

850-935

3.

945-1030

4.

1040-1125

5.

1140-1225

6.

1230-1315

7.

1320-1405

8.

1410-1455

9

1500-1645

      

INFORMACJA

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół w Granowcu dyżury pełni:

pedagog szkolny mgr Angelika Kałka

 poniedziałek             9:45 – 10:30

   wtorek                        10:40 – 11:25

środa                          9:45 – 10:30

 czwartek                   9:45 – 10:30

 

 pielęgniarka szkolna mgr Joanna Sodolska

czwartek     9:00 - 13:00

 

                     GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

       

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  

       1. 31.10. 2023 r. (wtorek)
       2. 10.11. 2023 r. (piątek)
       3. 22.12.2023 r. (piątek)
       4. 02.01.2024 r. (wtorek)
       5. 29.04.2024 r. (poniedziałek)
       6. 30.04.2024 r. (wtorek)
       7. 02.05.2024 r. (czwartek)
       8. 31.05.2024 r. (piątek)

 

       Ważne telefony:

 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             62 735 51 52

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień          62 735 09 87,          62 735 21 63

- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego         62 738 89 40,     62 738 89 46

- Telefony alarmowe:

         Telefon alarmowy    112

          Pogotowie Ratunkowe  999

         Policja    997

         Komenda Powiatowa Policji    62 737 72 10

         Straż Pożarna   998

         Komenda Powiatowa Straży   62 737 50 50

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH