W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła brała udział w  Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Jego celem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, bo to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców zależeć będą dalsze losy naszej planety.

Uczestnicy projektu wykonywali zadania z sześciu modułów tematycznych:

  • Moduł I - Jestem EKO,
  • Moduł II – Przyroda wokół nas,
  • Moduł III – Rady na odpady,
  • Moduł IV – Eko zdrowie,
  • Moduł V – Eko inspiracje,
  • Moduł VI – TIK w ekologii.

Zadania nie sprawiały naszym uczniom trudności, a najwięcej radości czerpali z możliwości wykazania się inwencją twórczą i kreatywnością.  Chętnie i z dużym zaangażowaniem realizowali ekologiczne zadania, doskonaląc m.in. umiejętność pracy w grupie. Ewaluacja prowadzona była na bieżąco poprzez obserwacje uczniów – ich postaw i umiejętności. Projekt umożliwił wielozmysłowe poznawanie przyrody oraz realizację podstawy programowej w ciekawy sposób. Przyczynił się do wzmocnienia edukacji ekologicznej oraz rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, uwrażliwił uczniów na piękno otaczającej przyrody oraz zwrócił uwagę na konieczność jej ochrony. Ponadto nauczyciele dostrzegli u dzieci przyrost wiedzy ekologicznej i rozbudzenie ciekawości poznawczej.