W celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i kształtowania postaw proekologicznych uczniów, ich rodziców, a także pozostałej młodzieży i dorosłych naszej miejscowości, wzięliśmy udział w programie „Ekopracownie”, realizowanym w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Tematyka zajęć prowadzonych w Ekopracowni będzie dotyczyła Odnawialnych Źródeł Energii.

Udział w tym projekcie spowoduje też aktywizację społeczną uczestników zajęć oraz przyczyni się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dyrektor Ewa Ostojak odebrała z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanty Ratajczak dyplom w uznaniu za uzyskanie dofinansowanie na założenie w szkole pracowni  o tematyce odnawialnych źródeł energii.

354265739_662312189087017_4104698601607598691_n.jpg20230630121014918.jpg354234270_274178028613633_5088007715014663096_n.jpg354126607_836837148173971_5631388958913923155_n.jpgwhatsapp_image_2023-06-05_at_14.13.544.jpgwhatsapp_image_2023-06-05_at_14.13.54.jpg