W klasie II realizowana jest innowacja pt.: „Ortograficzne portfolio”. Celem jej jest poznanie nowych zasad ortograficznych, ale także utrwalenie już nam znanych.

W ramach tej innowacji uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia ortograficzne, zawarte w dodatkowych kartach pracy i tworzą z nich tzw. osobiste teczki Ucznia. Karty pracy tworzące „Ortograficzne portfolio” są uporządkowanym materiałem do utrwalania zasad ortograficznych. Dzięki nim dzieci wykonują różne ćwiczenia, rozwijają czujność ortograficzną, wzbogacają zasób słownictwa, stosują poznane zasady w pracach pisemnych i dyktandach. Ogromną popularnością cieszą się zadania wykonywane przez uczniów na tablicy multimedialnej. Wszystkie ćwiczenia mają ogromny wpływ na umiejętne zastosowanie zasad ortograficznych w praktyce.

20231030_101533.jpg20231030_103708.jpg20231030_102808.jpg20231030_102615.jpg20231030_100533.jpg20231030_101903.jpg20231030_095812.jpg20231030_102351.jpg20231030_101419.jpg20231030_101321.jpg